Nejprodávanější produkty

 • GTA V -ps3-bazar
  GTA V

  Rockstar Games po dlouhých třech letech ohlásili pokračování kultovní...

  399 ,- Kč
 • God of War III-ps3-bazar
  God of War III

  God of War III - Kratos znovu v akci. Hra God of War 3 je poslední díl...

  299 ,- Kč
 • Gran Turismo 5-ps3-bazar
  Gran Turismo 5 - 3D

  Pátý díl nejrealističtějších závodů s téměř tisícovkou vozidel, globální...

  199 ,- Kč
 • GTA V -ps4-bazar
  GTA V

  V nejnovějším pokračování slavné série GTA navštívíte Los Santos v...

  399 ,- Kč
 • GTA V -x360
  GTA V

  399 ,- Kč
 • The Last of Us: Remastered -ps4-bazar
  The Last of Us: Remastered

  Verze Remastered bude obsahovat základní plnou hru s vylepšenou...

  199 ,- Kč
 • Grand Theft Auto IV-ps3-bazar
  GTA IV

  Grand Theft Auto IV - děj se odehrává v Liberty City v roce 2007. Grand...

  299 ,- Kč
 • Uncharted 3: Drake´s Deception-ps3-bazar
  Uncharted 3: Drake´s Deception - 3D

  Nathan Drake se ve hře pro systém PlayStation 3 vydává na výpravu za...

  149 ,- Kč
 • The Last of Us -ps3-bazar
  The Last of Us

  Nová hra od tvůrců Uncharted, která nabízí nový žánr vytvářející...

  299 ,- Kč
 • Uncharted 2: Among Thieves-ps3
  Uncharted 2: Among Thieves

  Uncharted 2: Amog Thieves: V pokračování akční adventury Uncharted, se...

  149 ,- Kč

Novinky

Dodavatelé

Žádný dodavatel

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kobzahry.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 
Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kobzahry.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů, předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedena kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.kobzahry.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 

Ceny

Všechny ceny jsou konečné (tzn. s DPH). V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Snažíme se ceny garantovat a změna se děje pouze výjimečně. Ceny jsou platné do odvolání.

Pokud se však vyskytne v internetovém obchodě chybná cena, zejména z ohledem na zjevnou chybu, např.se výrazně liší od průměrné, všeobecně známé nebo předpokládané ceně a nebo se kvůli technické chybě zobrazuje ve výši například 0,-Kč a pod.., tehdy není prodávající povinnen zboží dodat za nesprávnou cenu, ale nabídnout kupujícímu doručení za správnou cenu. Kupující má právo při změně ceny od nákupu odstoupit.

 

Poskytování slev

Pokud není na stránkách internetového obchodu www.kobzahry.cz uvedeno jinak, trvají slevové akce pouze do vyprodání skladových zásob zboží, kterého se slevová akce týká.

 
Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky Vám přijde na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci, automatické potvrzení objednávky. Náš pracovník ověří, zda je Vámi objednané zboží dostupné a v nejkratší možné době Vás bude kontaktovat a potvrdí Vám objednávku. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány vždy následující pracovní den. Pokud se stane, že je zboží pro velký zájem vyprodáno, může dojít k prodloužení dodací lhůty nebo dokonce ke zrušení objednávky.

 
Storno objednávky

Vaši objednávku můžete stornovat do dvou hodin od vytvoření objednávky e-mailem ve věci „storno objednávky č.: xxxxxxxx“ na náš e-mail: obchod@kobzahry.cz. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a zákazník změnu ceny neakceptuje.

V případě nedodržení např. termínu dodání z naši strany, o které Vás např. v případě nedostatku Vámi objednaného zboží na skladě budeme informovat, máte právo na stornování objednávky.


Způsob platby

Dobírkou – Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky poplatek za dodání a platbu dobírkou ve výši 99,- Kč (včetně DPH).

 
Způsoby dopravy

Česká pošta - www.ceskaposta.cz
Dodání do 5 dnů ode dne expedice. V případě, že by Vás Česká pošta v den dodání nezastihla na Vaší adrese, nechá Vám ve schránce oznámení o uložení zásilky na Vaší poště. Zboží si můžete převzít na Vaší poště v průběhu následujících šesti dnů, kde bude uložena zásilka na Vaše jméno. Tímto způsobem je možné přepravit zásilky do 30 Kg. Doprava a platba dobírkou je hrazena zákazníkem ve výši 90,- Kč (včetně DPH).

 
Odstoupení od smlouvy

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Objednáváte-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), máte v souladu s § 53 (7) občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 
Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 
Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a t o elektronicky na e-mailovou adresu: obchod@kobzahry.cz. Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na adresu dodavatele na své náklady, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Zboží zaslané zpět dodavateli musí být v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů včetně dokladu o koupi).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží.Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

 
Recyklační poplatky

Dnem 13.08.2005 vstoupila v účinnost některá ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Tato novela v celém rozsahu díla 8. transponuje direktivy EU, konkrétně 2002/96/ES a 2002/95/ES. Se změnou této novely je spojeno zavedení nových poplatků na likvidaci historického elektrozařízení. Pokud výrobce uvádí odděleně recyklační příspěvek, má poslední prodejce povinnost uvádět recyklační příspěvek odděleně při prodeji.


Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky.

Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné (viz. Ochrana osobních dat). Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožné, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupní cena byla kupujícím již předem zaplacena, zavazuje se provozovatel k okamžitému vrácení celé částky na účet kupujícího.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv objednávku, je-li cena zboží vlivem typologické chyby uvedena nesprávně.


Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

Kupující je povinen odebrat zboží a zaplatit celou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejim závazným potvrzením.

Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku do 2 hodin nebo vrátit zboží do 14-ti dnů od doručení (viz. Odstoupení od objednávky). Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat po odběrateli plnou úhradu nákladů spojených s opravou a kompletací neoprávněně vráceného používaného, poškozeného nebo nekompletního zboží.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li to písemnou formou na náš e-mail: info@kobzahry.cz. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 
Rozpor z kupní smlouvy

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 
Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@kobzahry.cz.

 

Potřebujete reklamovat zboží nebo se potřebujete dozvědět, jak taková reklamace probíhá? Seznamte se s reklamačním řádem.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaúčtování v běžném režimu.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana osobních údajů -

informace pro zákazníky. Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností. 1. Kontaktní údaje Správcem osobních údajů je Hynek Kobza, IČ: 69222975, DIČ: CZ7002235526, adresa prodejny: 28.října 1423/297, Ostrava – Hulváky. info@kobzahry.cz

Zpracování osobních údajů:

a)Zpracování údajů pro objednávku, vytvoření fakturace, archivace, objednávek, dodacích listů, faktur a dodání zboží. Účel zpracování údajů – Vytvoření smlouvy, faktury a dodání zboží. Zákonná a právní evidence ze zákona o DPH. Evidujeme - kontaktní a fakturační údaje za účelem plnění smlouvy, doba uložení údajů – 10 let.Další příjemci – evidence pro případné kontroly FÚ, ČOI, POLICIE ČR, přepravní služby.

b) Zpracování údajů pro EET. Účel zpracování údajů – zákonná povinnost. Evidujeme – údaje nákupu, objednávky nebo faktury. Doba uložení údajů 10 let. Další příjemci – jednorázové odeslání informací MFČR.

c) Výkup použitého zboží. Účel zpracování údajů - zajištění bazarového prodeje. Plnění smlouvy. Zákonná a právní evidence. Evidujeme – Kontaktní údaje, datum narození a číslo OP ze zákona. Další příjemci - doba uložení údajů 10 let, evidence pro případné kontroly FŮ, ČOI, POLICIE ČR.

d) Zasílání informací zákazníkům, vyřizování dotazů. Účel zpracování údajů – zájem zákazníka o informace, dotaz k objednávce nebo Zboží. Souhlas se zpracováním údajů. Evidujeme – E-mailová adresa, údaje se souhlasem poskytnuté zákazníkem. Další příjemci - Nejsou. Evidence do odvolání souhlasu.

e) Předávání e-mailu platebním branám. Účel zpracování údajů – Plnění smlouvy. Zajištění platby objednávky. Evidujeme - e-mail, číslo objednávky. Další příjemci – GoPlay, GPWebPay. Jednorázové předání.